USK

Tävling

Att tänka på inför tävling:

 • Samåk gärna
 • De av klubbens åkare som startar först på morgonen ansvarar för att erbjuda ansvarig tränare skjuts till tävlingen.
 • Efter tävlingsdagens slut ansvarar de som tävlat sent för att tränaren erbjuds skjuts hem till Uppsala.

Att tänka på vid tävlingar:

 • Kom i god tid, ca 1,5 -2 timmar innan Din planerade starttid (tränaren ger också anvisningar)
 • Ta för vana att börja med att lämna in tävlingsmusiken på anvisad plats.
 • Tänk på att inga föräldrar ska vistas i omklädningsrummet, tränarna tar hand om våra åkare, de värmer upp dem, hjälper dem med klädsel och andra förberedelser.
 • På tävlingar är du bara förälder.
 • Stanna alltid till prisutdelningen
 • Passa på att stanna och heja på era klubbkamrater så blir tävlingsdagen mycket roligare

Kom ihåg att ta med:

 • musik och reservmusik – märkt med namn + klubb & klass både på skiva och fodral. (Ett tips är att du/föräldrar har den i mobilen.)
 • dräkt och klubbjacka
 • skridskor och skydd
 • strumpbyxor + extra strumpbyxor
 • uppvärmningskläder och gympa/riktiga skor
 • hopprep
 • fingervantar
 • gummisnoddar, hårnålar, spray mm. till håret
 • ev. skavsårsplåster
 • ev. smink (om man vill ha det)
 • lite mat och frukt (ej sötsaker!), eftersom det kan bli väntetid.
 • överdragskläder eller ombyte för att skydda tävlingskläderna samt hålla värmen. Du representerar USK vid tävling, åkare rekommenderas att bära USK:s klubbjacka.
 • om man vill kan man ha med sig ett gosedjur eller blomma att kasta in på isen. Det är väldigt viktigt att ev. blommor är ordentligt inplastade så att inga växtdelar (eller andra smådelar) hamnar på isen, eftersom det blir en fara för nästa åkare.
 
Länkar till informationssidor:
Resultat, Startordning
Tävlingskalender

Tävlingsklasser

Stjärntävlingar
Stjärntävlingar är en lättsam tävlingsform anpassad främst för C-åkare i början av tävlingskarriären, men öppen för alla åldrar och alla kategorier i alla discipliner; Singelåkning, Paråkning, Isdans och Synkro. Bedömningen av åkarnas prestationer sker av bedömare i ett slutet system och varje åkare får en individuell skriftlig utvärdering av huvudbedömaren, ett så kallat stjärnprotokoll.

Klubbtävlingar
Klubbtävlingar riktar sig till åkare på A- och B-nivå, alla kategorier i alla discipliner; Singelåkning, Paråkning, Isdans och Synkro. Klubbtävlingar genomförs på regional nivå där distrikten målgruppsinriktar tävlingarna efter det regionala tävlingsbehovet. Bedömningen sker genom en förenklad variant av bedömningssystemet med färre personer i teknisk panel och domarpanel. Bedömningen sker med domardatorer och tekniska panelen har tillgång till video.

A-tävlingar
A-tävlingar riktar sig till A-åkare som inte deltar i elitserien eller morgondagarserien. För att delta i A-tävling ska ålders- och testkriterier för A-nivå vara uppfyllda. A-tävling sker enligt liknande principer som Förbundstävling. Bedömningen sker av teknisk panel och domarpanel, men genomförs med en enklare variant av teknisk utrustning. Tävlingstypen riktar sig främst till de A-åkare i singel som inte tävlar i Elitserien, och fungerar som ett kvalverktyg till Elitserien.

Läs mer om tävlingsverksamheten, regler och riktlinjer som beslutas av Svenska Konståkningsförbundet här.

Åldersindelning
Miniorer Övriga nationella tävlingar
Singel Flickor och pojkar ska inte ha uppnått 11 år före den 1 juli

Ungdom Övriga nationella tävlingar
Singel Ungdom 15 Flickor och pojkar ska inte ha uppnått 15 år före den 1 juli
Singel Ungdom 13 Flickor och pojkar ska inte ha uppnått 13 år före den 1 juli

Ungdom RM, SKF-trofén och Morgondagare
Singel (U13) Flickor och pojkar ska ha uppnått minst 10 år men inte 13 år före den 1 juli

Ungdom USM, SKF-trofén, Morgondagare och internationella tävlingar
Singel (U15) Flickor och pojkar ska ha uppnått minst 10 år men inte 15 år före den 1 juli

Juniorer Samtliga tävlingar
Singel Damer och herrar ska ha uppnått minst 13 år men inte 19 före den 1 juli

Seniorer Nationella och internationella tävlingar
Singel Damer och herrar ska ha uppnått minst 14 år före den 1 juli

Seniorer SM och internationella mästerskap
Singel Damer och herrar ska ha uppnått minst 15 år före den 1 juli

Tävlingsklassar – Testkrav och tävlingssystem
Testkrav ska vara uppfyllda vid anmälningstidens utgång. Om en efteranmälan blir aktuell ska testkraven ändå ha varit uppfyllda vid anmälningstidens utgång. Åkaren ska tävla i den klass som den uppfyller testkravet för och kan inte tävla i en klass med lägre testkrav.

→ Tekniska regler för singelåkare finns här.

Anmälan till tävlingar sker via anmälningsformulär här.

Tränarna avgör i samråd med åkare och föräldrar vilka tävlingar som är aktuella att anmäla till. Se tävlingskalendern.

Anmälan görs av åkaren/ åkarens målsman. Då anmälningstiden för respektive tävling är senast 20 dagar före tävlingsdag och administration kring detta krävs har klubben en intern sista anmälningsdag ca. 3 dagar innan dess.

Prioritering
Då det oftast är väldigt många som vill tävla, kan det hända att alla inte kommer med. Varje klubb gör en prioritering i vilken ordning åkarna ska anmälas. Denna prioritering ansvarar tränarna för.

Generellt prioriteras åkare som tävlat färre antal gånger. Har flera åkare lika antal tävlingar lottas det vem som får åka på tävling om inte tränare anser att det finns skäl att prioritera. Generellt tas ingen hänsyn vid fördelning av tävlingar hur lång restid det är till tävlingen.

Avgifter
Mer information om avgifter för tävlingar finner ni under anmälan.
Tävlingsavgifter betalas på samma sätt som övriga avgifter inom klubben.

Avanmälan
Vid behov av avanmälan kontakta tränare och tävlingsanmälaren. Enligt arrangörsklubbarnas överenskommelse är det ingen annan än den eller de som är utsedda av föreningens styrelse som äger rätt att kontakta arrangerande klubb med frågor eller synpunkter. Alla frågor ställs i första hand till tränarna och annars via tävlingsanmälningarna.

Mer information om återbetalning finner ni under anmälan.

Regler vid avanmälan
För att få tillbaka halva avgiften vid avanmälan efter anmälningstidens utgång måste man avanmäla sig senast 2 dagar före första tävlingsdagen.

Är första tävlingsdagen en lördag måste avanmälan ske senast torsdag kväll, kl 21:00.

Tävlingsanmälare
Kontakta tävlingsanmälare via e-post.

Efterhand som åkaren utvecklas kan programmet behöva uppdateras med mindre eller större förändringar. Ansvaret för att detta sker ligger på åkarens huvudtränare. Det praktiska arbetet kan dock utföras av annan tränare. Om åkaren behöver göra större programförändringar (tex förlängning av programmet) som kräver en extra arbetsinsats av tränaren står åkaren för den kostnaden.

Beslut om byte av program sker i samråd med åkarens huvudtränare, tex när åkaren byter tävlingsklass. Kostnaden för nya tävlingsprogram står åkaren för.

Avgifter
Mer information om avgifter för tävlingsprogram finner ni under anmälan.

Planned Program Content (PPC)
PPC ska fyllas i för varje tävlingsåkare i A- och B-klass. Översyn ska göras inför varje ny säsong eller när åkaren har ändringar av de tekniska elementen i sitt program. De tekniska elementen är detsamma som hopp, piruetter, steg- och/eller flygskärssekvens i tävlingsprogrammet. Blanketten måste vara ifylld för att våra tävlingsåkare ska få tävla och lämnas in i samband med anmälan till tävling (gäller ej åkare på slingauppvisning och stjärntävlingar).

Från Svenska Konståkningsförbundets hemsida:

→ Planned Program Content (PPC) mall
→ Element list Single

Kommande tävlingar

Stjärntävlingar

Klubbtävlingar

A-tävlingar

En typisk tävlingsdag
Rulla till toppen
sv_SESwedish